Qui suis-je? درباره من

 تولد، کودکی، درس، کار، عشق تجربه هایی هستند که همه ما در زندگی با آنها رو به رو هستیم. برخی تجربه ها اما خیلی خاص و فردی هستند. مثل جدایی. مثل مرگ و مثل مهاجرت. سرنوشت ما با روش برخورد ما در برابر واقعیت از انسانهای دیگر متمایز می شود و هر کسی راهی برای آرامش و تسکین خودش و روحش بر می گزیند. من نوشتن را انتخاب کردم. رنج، خشم، شادی ام را می نویسم و امیدوارم روزی بتوانم تأثیری در زندگی  دیگران مخصوصاً کودکان بگذارم. چرا که جهان از آن آنانست و تنها آنان می توانند صلح و آرامش را به هستی برگردانند.